LAR – Láska a Vzťahy

V tomto kurze sa budeme venovať dvom z najväčších životných záhad, láske a vzťahom. Naučíme sa, ako ich vylepšiť a orientovať sa v nich optikou Božej múdrosti a učenia. Konkrétne si povieme niečo o skutočnej láske a o tom, ako ju nájsť. O príbehu stvorenia a ako rámcuje naše vzťahy. A nakoniec, ale možno najdôležitejšie, ako reagovať, keď robíme chyby a ako môžeme priviesť Boha do našich životov a vzťahov tak, aby sme sa zblížili a boli silnejší, než kedykoľvek predtým. Si pripravený? Tak poďme na to.

Obsahom kurzu, je 5 lekcií vo forme audio prednášok, poznámky na stiahnutie a 5 kvízov; to všetko ti je k dispozícií počas 35 dní. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1, s označením LAR). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, a používania stránky HZP a pravidlami štúdia.