LV – A On Povolal

Praktické, denné štúdium knihy A On Povolal, známej pod katolíckym názvom Levitikus. Levitikus je knihou pre Povolaných pre konkrétnu službu v Božom Kráľovstve, a ty dnes POVOLANÝ si. V Kristovi sme kráľmi aj kňazmi a čoby kňaz musíš poznať svoju “uniformu”, povinnosti aj zbrane duchovného boja – čo znamená: význam a spôsob prinášania náležitých obiet nášmu Bohu.

Obsahom kurzu je podrobná a praktická štúdia knihy Levitikus, rozdelená na denné čítania a štúdium. Kurz je prístupný po zaplatení školného (65,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: LV. Zápis do kurzu je možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz