PRL – Nájdení v Láske

Už si sa niekedy zamýšľal, ako je možné, že existujú ľudia, ktorí sú do Boha zamilovaní? Sú to fanatici, alebo je za tým niečo iné? Je možné Boha milovať tak, že človek už akoby na nič iné, na nič pozemské nemyslel? Túžiš byť stratený pre svet, nájdený v Láske? Perlička ti pomôže pochopiť ako do Božej lásky vojsť a zostať v nej ukrytý vo Večnom Živote už odteraz.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Do správy pre prijímateľa uveď kód PRL06). Zápis do nej je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.