PRL – Neboj sa rečí ľudí

Táto malá perla Božej múdrosti je v skutočnosti veľmi šťavnatým steakom práve pre teba, ktorý prežívaš rozličné formy strachu, či obáv z ľudí okolo seba, zo spoločenstva, či kolektívu v zamestnaní. A možno ten strach zažívaš zvlášť preto, že si práve uveril pravde o svojom vykúpení Kristovou krvou a chceš prijať plné znovuzrodenie. Lekcia je oveľa viac, než len akýmsi zábradlím na tvojej ceste do Božieho kráľovstva. Viac sa však dozvieš, keď si ju vypočuješ.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Do správy pre prijímateľa uveď kód PRL01). Zápis do nej je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.