PRL – Neboj sa!

Dokonalá láska vyháňa strach a kto sa bojí, dokazuje, že nebol zdokonalený v Láske, čo znamená, že taký človek ešte dar Ducha Svätého neprijal. Tých, ktorí Ho prijali, Boh povzbudzuje v odvahe: “Neboj sa!”, lebo  pre svoje deti naplánoval naozaj život úplne bez strachu.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL022). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.