NM – V Divočine

Denné štúdium knihy, ktorú väčšina pozná pod jej katolíckym názvom: Numeri. Skrze samoštúdium pochopíš zmysel pasáží krok za krokom, a pochopíš tak nielen Slovo, ale hlavne spôsob, ako spolupracovať s Bohom ako Jeho partner, na spáse našich rodín a našich blížnych v Divočine tohto sveta. Kurz bude obsahovať celú knihu V Divočine, ale ty dostaneš jej vysvetlenie písanou formou, postupne, každý deň len istú, prislúchajúcu pasáž.

Kým nedostaneš pravý preklad svätej knihy v poznámkach, pracuj s bibliou akú máš, vediac, že verš v lekcii je pôvodný. Na deň máš určené maximálne tri lekcie. Ďakujeme za zhovievavosť a trpezlivosť.

Obsahom kurzu je podrobné a praktické štúdium knihy Numeri, rozdelené na denné čítania a štúdium. Kurz je prístupný po zaplatení školného (55,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: NM. Zápis do kurzu je možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz