UTB – Pochopenie Biblie

S počtom predaných kópií, ktoré o miliardy prevyšujú predajnosť akejkoľvek inej knihy, je Biblia bezpochyby najpredávanejšou knihou sveta všetkých čias. A každý rok si udržiava svoje najpredávanejšie postavenie. Biblia je Božím návodom na život pre ľudskú rasu. Napriek tomu len veľmi málo ľudí správne rozumie odkazu, napísanému na jej stránkach. Ty môžeš byť jedným z nich! Kurz ťa porozumením Biblie prevedie od knihy Genezis až po Zjavenie.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z devätnástich lekcií, je vyše devätnásť hodín prednášok a dvadsaťjeden kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.