PRL – Aktuálna Hrozba

Hrozba tretej svetovej vojny je stále aktuálnejšia a drastická zmena duchovnej atmosféry už začala. Ak hovoríme, že naozaj milujeme svojich blížnych, potom ich nemôžme nevarovať pred naplnením tohto vážneho proroctva 6.poľnice, do ktorej vstupujeme. Boh ľudstvu záchranu pripravil; koľkí ju však prijmú?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení príspevku pre núdznych (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PL01). Zápis do nej je možný na požiadanie, emailom na info@hlaszpuste.com.