PRL – Boží Zákon a My

Kľúčom k tomu, ako nikdy nepodľahnúť herézam falošného kresťanstva,  je nepodľahnúť lži o Božom Slove. Mať k Nemu správny postoj. Preto v tejto perličke zistíme, čo o sebe Biblia – Boh sám, hovorí. Len On je Hlava svojho tela – Cirkvi Novej Zmluvy. On je Alfa a Omega. On je Stvoriteľ všetkého aj Najvyšší Zákonodarca a Sudca všetkých bytostí, je teda logické, že len On nám povie pravdu o Zákone, ktorým On sám je, o jeho skutočnej, večnej platnosti a aj to, ako tento Zákon súvisí s nami.

V PRÍPRAVE

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL047). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com..