PRL – Budem sa chváliť svojimi slabosťami

Čo mal apoštol Pavol na mysli svojím výrokom: …sebou samým sa chváliť nebudem, okrem svojich slabostí ? A čo to znamená, chváliť sa slabosťami? A potom je tu ešte jedna otázka: Mám sa ja sám vôbec čím pochváliť? Lebo ak sa už chválime, robme to svojimi slabosťami.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Správa pre prijímateľa: PRL020). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.