PRL – Lekcie Viery

Abrahám, Mojžiš, aj Pavol nás učia nesmierne cenné lekcie viery. Ale je tu ešte lekcia, z ktorej sa dá v krátkom čase naučiť, čo v iných nenájdeme. A túto varovnú lekciu viery nás Pán učí skrze Lota.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL030). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.