PRL – Pedagóg či Demagóg?

Náuka a výchova sú dve úplne rozdielne veci. Každý z nás sa v istom momente stáva, vedome či nevedome, učiteľom a/alebo vychovávateľom. Boh, ktorého Meno je Božie Slovo je však milosrdný, milostivý a láskavý a preto ide v ústrety s pomocou všetkým tu núdznym a potrebným pomoci – v prvom rade k rodičom. Aby sme mohli najprv vzdelávať a vychovávať seba a nikdy nepôsobili neuveriteľné škody ani na sebe, ani Jeho stvorení okolo nás.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL065). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.