Šokujúci Odkaz Nm 14:11

Verš Nm 14:11 možno poznajú mnohí, ale obyčajne v jeho súvislosti vidia svojich blížnych, nie seba. Také zmýšľanie však zjavuje, že duša duchovný obsah a hĺbku verša nepoznala, nepochopila a ani len netuší, ako veľmi sa jej práve tento verš a jeho následky týkajú.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia bude prístupná po jej príprave.

Prihlásiť sa na tento kurz