Trojica

Veríš v tzv. svätú trojicu aj napriek tomu, že názov trojica znamená jednotu troch, nie jedinú bytosť? Nevadí ti, že Boh všade v Biblii hovorí, že je JEDEN a JEDINÝ? Perlička zjavuje a dokazuje skutočnú pravdu o Bohu a ďalšej “Fake News” s názvom trojica. Už onedlho.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRLxxx). Perlička je zatiaľ v príprave.

Prihlásiť sa na tento kurz