Neboj sa rečí ľudí

Táto malá perla Božej múdrosti je v skutočnosti veľmi šťavnatým steakom práve pre teba, ktorý prežívaš rozličné formy strachu, či obáv z ľudí okolo seba, zo spoločenstva, či kolektívu v zamestnaní. A možno ten strach zažívaš zvlášť preto, že si práve uveril pravde o svojom vykúpení Kristovou krvou a chceš prijať plné znovuzrodenie. Lekcia je oveľa viac, než len akýmsi zábradlím na tvojej ceste do Božieho kráľovstva. Viac sa však dozvieš, keď si ju vypočuješ.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 sosprávou pre prijímateľa: PRL001). Zápis do nej je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz