Nezabiješ!

Lakomstvo a vražda sú dva hriechy, ktoré kráčajú ruka v ruke, čo dnes vidíme najmä v zločineckých gangoch ako sú mafia, drogové kartely atď. Málokto si však uvedomuje či všimol, že táto bezbožnosť žije v srdciach väčšiny ľudí a bráni tomu, aby sa človek duchovne znova narodil. Ako uvidíš v perličke, toto tvrdenie nie je vôbec prehnané. Je to pravda.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL010). Zápis do nej je možný na požiadanie a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz