Chudobní duchom

Keď Ježiš vyučoval ľud, zakaždým hovoril v podobenstvách o dvoch skupinách ľudí: o chudobných v duchu a pyšných pokrytcoch. Kto ale sú tí chudobní v duchu? A je chudoba v duchu pre spásu nevyhnutná? Odpoveď nájdeš v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL013). Zápis do nej je možný na požiadanie, emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz