Sabat či NIE sabat?

Slávenie Sabatu v dnešných časoch je kameňom úrazu drvivej väčšiny Kresťanov a falošné kresťanstvo sa svojou manifestáciou soboty Bohu rúha a ani o tom nevie. Netušiac, čo Boh o sabate učí a prikazuje, ľud tento nie zasväcuje, ale znesväcuje, čím sa sám zbavuje požehnania, ktoré mu Boh dať chce.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL018). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz