Hriechy proti Duchu Svätému

Napriek toľkému poznaniu a možnostiam prijatia náuky Písma, aké dnes máme, len veľmi málo veriacich pozná učenie Písma o hriechoch proti Duchu Svätému. A o čom ako o hriechu veriaci nevie, toho sa ľahko dopúsťa a pre neznalosť Písma nemôže a preto nerobí pokánie, však? A ty už vieš, že nekajúcnosť do požehnania a večného Života nevedie. Zvlášť ak hovoríme o hriechoch proti Duchu Svätému.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL019). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz