Čistota Jedla a Života

Starý Zákon uvádza mnoho zákonov o čistote jedál, nápojov a iných vecí. Ježiš povedal, že neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť. Tým je jasné, že aj zákony o čistote jedál, nápojov a života sú aktuálne aj dnes a na nás je poznať, ako sa dodržiavajú v našich časoch. Čo všetko nás teda znečisťuje a ako?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL028). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz