Pane, Nauč Ma Múdrosti a Bázni

V živote platí: “Kde nieto múdrosti, tam nieto bázne”, ale aj “Kde nieto Bázne, tam niet Múdrosti”. Oboje má obrovský význam a rovnako veľký je medzi nimi aj rozdiel. Jedno vedie k druhému a všetko k Bohu. A to je cesta, ktorou sa nám treba uberať a Boh nás krok za krokom učí, ako.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL029). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz