Vstup do Seba

Kto do seba naozaj nevstúpi, stratí sa vo svojej pýche a hriešnom zmýšľaní, nikdy sa k svojim hriechom neprizná a nebude z nich ani robiť pokánie. A naopak, každý, kto skutočne vstúpil do seba, kto žije pokánie Božím spôsobom, ten vstúpil aj do večného života.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL033). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz