Aby ťa Prúd Nestrhol Mimo

Ježiš Kristus nás varoval pred falošnými učiteľmi aj prorokmi falošného kresťanstva, zneužívajúcimi Meno nášho Pána. Nečudo teda, že už aj medzi neveriacimi pôsobia nové, zdanlivo biblické, ale falošné hnutia, vychádzajúce z Judaizmu, ktoré hlása spásu skrze zákon, nie skrze Meno Ježiš. Ale nielen ony. Sú tu aj tzv.humanitné, vedecky založené skupiny, hlásajúce a vyzývajúce do spoločenstva a priameho kontaktu s UFO; čo možné naozaj je.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL035). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com..

Prihlásiť sa na tento kurz