Ženská (?) Vec

Už celé tisícročia počúvajú ženy príkazy otcov, manželov a kazateľov o poslušnosti  ženy manželovi. Ale na mieste je otázka: Odkiaľ ten prehnaný dôraz na poslušnosť žien? Lebo takéto kázne devastujú vzťah s Bohom, aj medzi manželmi. Ježiš to nikdy nerobil a ani Jeho apoštoli nič také nekázali. Perlička nádherným spôsobom vysvetľuje Boží zámer so stvorením Muža a Ženy v Kristovi, Jednotu ich tela, Moc manželskej zmluvy, Bohom danú, pred zrakmi nepovolaných skrytú Silu manželky v jej povolaní a rozličné formy Duchovného boja aj Nečakanú Ochranu pre zachovanie manželskej jednoty. Zvlášť v týchto, posledných časoch.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL039). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz