Čarbičky Farbičky

Verím, že sa na mňa Peter Nagy nenahnevá, že práve jeho pieseň používam ako príklad pôsobenia kontradikcie v zmýšľaní a skutkoch mnohých veriacich. Táto téma je to životne dôležitá, lebo rozhodnutie pre jednotu so Slovom Večného Života, alebo pre kontradikciu Tomu, ktorého Meno je Božie Slovo, bude znamenať náš večný život, alebo okamžitú smrť duše.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL043). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz