Skľúčení v srdci

Žijeme v posledných časoch. Väčšina z nás napriek možnosti prijať Kristovu spravodlivosť, chodí zahalená do smútku a skľúčenosti, ktorá so skutočným zármutkom nemá nič spoločné…

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL044). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com..

Prihlásiť sa na tento kurz