Podvod Zvaný Telepatia

Ježiš vo svojom najznámejšom proroctve o posledných časoch hovorí, že generácia, ktorá bude v týchto časoch na zemi, zažije inváziu padlých anjelov a súženie, akého na zemi nebolo od počiatku celého stvorenia. Je náhodou, že vláda USA, konkrétne Pentagon, vydal 25.júna 2021 správu, v ktorej priznáva nielen kontakt, pozorovanie a aj inteligenciu s tzv.extraterestriálnymi bytosťami, zvanými UFO, či UAP, ale aj fakt, že má k dispozícii nie jeden, ale hneď deväť lietajúcich tanierov a aj telá tzv.okupantov? Zatiaľčo vlády EU spia, tá americká postupne pripravuje svojich obyvateľov na inváziu z vesmíru. Na mieste je viera a rozlišovanie daru poznania, a techniky zvanej telepatia…

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL051). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz