Samo-Exkomunikovaní

Lož je tá najohavnejšia aj najsubtílnejšia zbraň Nepriateľa našej Spásy. A tí, ktorí sa jej dopúšťajú, páchajú duchovnú samovraždu, čím sa sami, “vlastnoručne” dopúšťajú seba-exkomunikácie zo spoločenstva s ostatnými. Ale voči Vyvoleným, vyzbrojeným Mečom Ducha Svätého, ktorým bola daná Autorita v moci Pravdy Najvyššieho zostáva neúčinná. A im je zverená aj náuka ako lož odhaliť, aj služba pomoci k pokániu tým, medzi nimi, ktorí zo svojej lži a podvodu úprimné a definitívne pokánie robiť chcú.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL052). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz