Rodičovstvo a My

My, rodičia, sa vo výchove detí často zameriavame na vznešené princípy. Ale keď samým sebe dovolíme aspoň raz sa nad našou výchovou dôkladne zamyslieť, zistíme, že niekedy sú „malé veci“ oveľa účinnejšími lekciami. A skôr, než naučíme naše deti aj tie najväčšie a najušľachtlejšie princípy života – zvlášť v dnešnej dobe – by sme sa mali od Boha nechať naučiť lekcie rodičovstva na základe učenia o Svätostánku.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL054). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz