Chuť do Jedla

Príslovie: “Si tým, čo ješ” je pravdivé. Ale v perličke sa pozrieme ešte hlbšie než na jedlo. Budeme v nej spolu pozorovať túžbu po jedle a jej následky. Lebo niečo iné je byť hladný a jesť pre potrebu, niečo úplne iné je byť pažravý a chamtivý a úplne iné je nerozlišovať na konci čias ani čo jem, ani čo jesť odmietam a prečo.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL057). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz