Čo nás učí Levitikus 15

Až keď si človek naozaj uvedomí, že je dušou v tele, pochopí, že väčšina chorôb a zdravotných problémov má čiste duchovný základ – že ich spôsobuje hriech. A ten donekonečna skrývať a ani obchádzať pokánie z neho naozaj nemožno. On je totiž príčinou tak výtokov z tela u muža, ako aj a nielen nadmerného krvácania u ženy. Perlička je nadčasovým, zjavujúcim a jednoznačne prorockým učením o hriechu nečistoty, ktorý nemožno skryť. Apropos, vieš že Boh nechcel, aby žena vôbec krvácala?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL060). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz