Zakázaný Oheň? Okamžitá smrť

Sú tvoje modlitby a obety pred Pánom prijaté? Sú pre Neho prijateľné? Sú v súlade s Jeho vôľou, alebo sa im tešíš len ty sám? A čo ak sú v Božích očiach ohavnosťou? Kto je rozumný a nechce tápať v tme, ani strácať čas a Večný Život modlárstvom, ten prijme svetlo – náuku Božieho Slova.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL065). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz