Vlna a Ľan

Čo je také zvláštne na vlne a ľane, že nám Boh ohľadom oboch ukladá príkazy a zákazy? A čo tento príkaz z Levitika a Deuteronómia hovorí nám – generácii posledných čias? Dozvieš sa v Perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL066). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz