Rozhovor so Svedomím

Myslíš si, že sa strážiš, ako len vládzeš, že sa kajáš, ale výsledok je, že si si to s Bohom znova rozhádzal? To preto, že si si pokánie len namýšľal. Neposlúchol si Ho, nevšímal si si JEHO cestu späť. Nebol si dôsledný. Toto je učenie pokory. Pyšní musia inam.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL078). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz