Chcem Chcieť?

Povolaní do večnosti s Bohom sú všetci, ale Vyvolených je málo. Príčinou je Bohu odporná vlažnosť a nedbanlivosť. Je to možno nepríjmené, ale Boh hovorí, že aj chceniu sa nám treba naučiť. Perlička priamo súvisí s Kristovým učením o našom vzkriesení/ vytrhnutí.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL080). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Pri objednávke perličky vo forme brožúrky na čítanie klikni na email: info@hlaszpuste.com a pre platbu uveď kód: PPL080

Prihlásiť sa na tento kurz