Obriezka Srdca

V Starej Zmluve Boh prikázal obriezku každého potomka mužského pohlavia. V Novej zmluve túto obriezku na tele nahrádza obriezka srdca. Bol si obrezaný obriezkou srdca? Pre tých, ktorí chcú vedieť, ako na tom sú, ponúkame učenie o krste úplne inak.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL081). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz