Zrelá Duchovnosť

Čo to znamená byť duchovne zrelý? A čo obnáša stať sa duchovne zrelým? Trvá to roky ako v prípade telesného života, alebo je to iné? Perlička je cestou do hlbín duchovnej zrelosti v praktickom svetle náuky Slova. Ovocie? Ešte aj výchova detí bude hračkou.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL088). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz