Deň Poľníc

Rosh Hashanah, Deň Trúbenia, Sviatok Poľníc, Nový rok. Ďalší z Bohom prikázaných sviatkov so zvláštnym rituálom nádherného obsahu s večnou platnosťou.

Obsahom perličky je prednáška vo forme audio-streamingu a je prístupná po zápise emailom a úhrade školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: PRL091). Chceš o ňu požiadať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz