Čo Kresťan o Dni Zmierenia Musí Vedieť

Súc znovuzrodený a označený pečaťou Boha pre Deň Vykúpenia, ktorým je druhý príchod Ježiša Krista na zem, musíš poznať do hĺbky minimálne päť základných vecí o Dni Zmierenia. A áno, aj pôvod týchto právd v konkrétnych pasážach Písma.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL093). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz