Štúdium Cudzích Teológií

Písmo hovorí, že človek sa nedopustí žiadneho hriechu, kým doň nevstúpi duch/ démon hlúposti. To on je za štúdiom a modloslužbou a jeho vplyv na človeka – aj mimo štúdia kultových náuk – je nesmierny. Učenie ti pomôže odhaliť, či si naozaj mimo jeho vplyvu.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL093). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz