Stráženie Chrámu

Sme Chrámami Ducha Svätého, ale vieme sa, súc Jeho Chrámami strážiť? Vieš, čo to znamená, strážiť Chrám? Vieš, AKO a KEDY sa to robí?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL099). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz