Zakázaná Polovičatosť

Chceš byť spasený, ale nedal si sa Bohu úplne. Chceš Mu síce slúžiť, ale jarmo prípravy prijímaš len čiastočne. Pre tvoju polovičatosť je výsledok zakaždým len čiastočný, neúplný a tvoje znovuzrodenie nie je dotiahnuté do konca. Následkom je frustrácia, sklamanie, žiadna radosť ani Spása, len sebaklam a pokušenie rezignovať. Príčinou je zakázaná polovičatosť v tebe. Vyjdi z nej von!

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (xx € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRLxxx). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz