Bojuj Dobrý Boj Viery!

Čo tým Pavol myslel? To, že ak je Kresťan v hocakej skúške, či už je to skúška viery, alebo ťažkosť pre jeho neveru, — za každých okolností — je povinný zachovať Boží spôsob boja a to v prvom rade o svoju vieru. Ako sa toto robí? Dozvieš sa v Perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL109). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz