Význam Hebr 13:17

Pavol v liste Hebrejom varuje Kresťanov, aby poslúchali a podriaďovali sa autoritám Cirkvi, a doslova im v Kristovi prikazuje správať sa tak, aby vodcovia mohli slúžiť  s radosťou, a nie so zármutkom a vzdychaním, lebo to by tým, ktorí neposlúchajú autoritu, neprospelo. Dbaj preto, aby si tomu, koho Boh sám nad teba ustanovil, nebol na príťaž a zármutok, lebo aj také správanie má následky.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (15 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL110). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz