O Podstate Rituálnej Nečistoty

Zákony o rituálnej čistote hovoria o prirodzených fyzických procesoch, aj o excesívnom vylučovaní (výtokoch) tela. Toto excesívne vylučovanie robí človeka rituálne “nečistým”. V skutočnosti sú táto náuka a jej podstata nesmierne dôležité, lebo nečistota zasahuje celé generácie, aj krajiny. Čo nám Boh prirodzeným, aj nadmerným vylučovaním z tela hovorí, aj v čom spočíva prípadné uzdravenie, sa dozvieš v Perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL111). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz