Satanov syn

Len málokto sa vôbec niekedy zamyslel nad tým, čo povedal Boh Satanovi potom, čo zviedol Evu do hriechu, aby zabránil príchodu Krista. Boh tu spomína Evino aj Satanovo fyzické semeno. Áno, Satan má syna – fyzického potomka, ktorý je medzi nami DNES. A nie jedného. Perlička je skutočne ostrým svetlom do tmy. Ak neznesieš ostré Svetlo, radšej o ňu nežiadaj.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (15 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL113). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz