Žiarlivosť a Závisť

Žiarlivosť aj závisť. Dve najdeštruktívnejšie charakterové vlastnosti, ktoré sa týkajú každého človeka. Ale v Kristovom tele nemajú miesta. Čo vlastne pojmy „závisť“ a „žiarlivosť“ znamenajú? Mnoho ľudí používa tieto dva pojmy zameniteľne, ale tieto emócie sú úplne odlišné. Obe sú doslova cestou do smrti. A hoci žiarlivosť sa zvyčajne považuje za negatívnejšiu, závisť skrýva skutočné nepriateľstvo. Ale ver, že poklad, ktorý ukrýva je NESMIERNY pre toho, kto má odvahu ho objaviť.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL116). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz