Zrkadlový Vzťah

Ako človek koná, tak Boh reaguje. Už ťa niekedy napadlo, že to, čo práve prežívaš, alebo zdĺhavosť Božej odpovede na tvoju prosbu, je doslovným odrazom tvojho správania sa voči Nemu? Dovoľ mi vydať tu svedectvo o tom, ako to Boh učil mňa a učí ma vidieť tento problém u iných, aby ho mohli sami spoznať a nezahynuli preň.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL118). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz