Správna Cesta Životom

Táto perlička je iná, než ostatné. Jej zjavením 16 Božích kritérií, aby si videl, ako kráčať spravodlivou cestou Života, alebo inak: čo žiada Pán. Cieľom je, aby si sa pri každom spôsobe zastavil, zamyslel nad sebou samým a a svojimi kritériami v kráčaní s Bohom, a sám aj súdil − NIE SEBA − len svoje osobné kráčanie s Bohom podľa Jeho kritérií. Len potom zistíš, ako skutočne a či vôbec žiješ pokánie a či kráčaš pokorne so svojím Bohom.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (20 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL135). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz