PRL – Vnútorný Pocit Nehodnosti

Čítiš sa zavše nehodný, nedostatočný, nespôsobilý a nevieš prečo? Nie si si vedomý žiadneho hriechu, ale hlboko vnútri vieš, že to s Bohom nemáš úplne v poriadku? Táto lekcia je zjavením pravdy o tom, prečo je tvoja duša nepokojná a nedá sa utíšiť.

Obsahom lekcie bude prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (15 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL136). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz